Міський бюджет:

Доходи

Заплановано 7 829 276 585,00 (грн)
Виконано 5 417 172 619,74 (69,19%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 6 412 404 000,00 4 483 248 511,91 69,92
20000000 Неподаткові надходження 79 567 000,00 66 833 281,84 84,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 29 000,00 20 071,71 69,21
40000000 Офіційні трансферти 1 337 276 585,00 867 070 754,28 64,84
Заплановано 183 833 739,00 (грн)
Виконано 128 975 096,09 (70,16%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 25 300 000,00 16 780 605,28 66,33
20000000 Неподаткові надходження 104 016 277,00 83 977 407,38 80,73
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 000 000,00 15 152 947,32 378,82
40000000 Офіційні трансферти 50 437 462,00 13 060 089,60 25,89
50000000 Цільові фонди 80 000,00 4 046,51 5,06
Заплановано 8 013 110 324,00 (грн)
Виконано 5 546 147 715,83 (69,21%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 6 437 704 000,00 4 500 029 117,19 69,90
20000000 Неподаткові надходження 183 583 277,00 150 810 689,22 82,15
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 029 000,00 15 173 019,03 376,60
40000000 Офіційні трансферти 1 387 714 047,00 880 130 843,88 63,42
50000000 Цільові фонди 80 000,00 4 046,51 5,06