Міський бюджет:

Доходи

Заплановано 8 319 464 824,00 (грн)
Виконано 6 063 219 354,36 (72,88%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 6 869 255 000,00 4 993 291 045,76 72,69
20000000 Неподаткові надходження 90 716 000,00 74 514 081,81 82,14
30000000 Доходи від операцій з капіталом 29 000,00 20 353,51 70,18
40000000 Офіційні трансферти 1 359 464 824,00 995 393 873,28 73,22
Заплановано 196 624 059,00 (грн)
Виконано 146 622 009,06 (74,57%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 25 300 000,00 17 138 303,33 67,74
20000000 Неподаткові надходження 104 796 289,00 98 098 669,78 93,61
30000000 Доходи від операцій з капіталом 16 000 000,00 15 800 207,07 98,75
40000000 Офіційні трансферти 50 447 770,00 15 580 708,76 30,88
50000000 Цільові фонди 80 000,00 4 120,12 5,15
Заплановано 8 516 088 883,00 (грн)
Виконано 6 209 841 363,42 (72,92%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 6 894 555 000,00 5 010 429 349,09 72,67
20000000 Неподаткові надходження 195 512 289,00 172 612 751,59 88,29
30000000 Доходи від операцій з капіталом 16 029 000,00 15 820 560,58 98,70
40000000 Офіційні трансферти 1 409 912 594,00 1 010 974 582,04 71,70
50000000 Цільові фонди 80 000,00 4 120,12 5,15