Міський бюджет:

Доходи

Заплановано 7 764 666 201,00 (грн)
Виконано 1 867 782 955,81 (24,05%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 6 412 404 000,00 1 569 464 894,26 24,48
20000000 Неподаткові надходження 79 567 000,00 26 206 102,81 32,94
30000000 Доходи від операцій з капіталом 29 000,00 8 044,74 27,74
40000000 Офіційні трансферти 1 272 666 201,00 272 103 914,00 21,38
Заплановано 133 396 277,00 (грн)
Виконано 44 952 522,06 (33,7%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 25 300 000,00 5 679 727,79 22,45
20000000 Неподаткові надходження 104 016 277,00 35 435 175,44 34,07
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 000 000,00 3 836 631,43 95,92
50000000 Цільові фонди 80 000,00 987,40 1,23
Заплановано 7 898 062 478,00 (грн)
Виконано 1 912 735 477,87 (24,22%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 6 437 704 000,00 1 575 144 622,05 24,47
20000000 Неподаткові надходження 183 583 277,00 61 641 278,25 33,58
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 029 000,00 3 844 676,17 95,43
40000000 Офіційні трансферти 1 272 666 201,00 272 103 914,00 21,38
50000000 Цільові фонди 80 000,00 987,40 1,23