Міський бюджет:

Доходи

Заплановано 7 039 839 795,00 (грн)
Виконано 5 293 186 629,84 (75,19%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 5 717 979 000,00 4 311 236 289,15 75,40
20000000 Неподаткові надходження 83 635 000,00 65 659 714,55 78,51
30000000 Доходи від операцій з капіталом 36 000,00 26 724,59 74,23
40000000 Офіційні трансферти 1 238 189 795,00 916 263 901,55 74,00
Заплановано 231 691 526,00 (грн)
Виконано 133 819 593,57 (57,76%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 24 900 000,00 16 399 402,54 65,86
20000000 Неподаткові надходження 125 566 587,00 74 886 296,25 59,64
30000000 Доходи від операцій з капіталом 25 000 000,00 33 897 705,45 135,59
40000000 Офіційні трансферти 56 024 939,00 8 449 056,27 15,08
50000000 Цільові фонди 200 000,00 187 133,06 93,57
Заплановано 7 271 531 321,00 (грн)
Виконано 5 427 006 223,41 (74,63%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 5 742 879 000,00 4 327 635 691,69 75,36
20000000 Неподаткові надходження 209 201 587,00 140 546 010,80 67,18
30000000 Доходи від операцій з капіталом 25 036 000,00 33 924 430,04 135,50
40000000 Офіційні трансферти 1 294 214 734,00 924 712 957,82 71,45
50000000 Цільові фонди 200 000,00 187 133,06 93,57