Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 447 911 421,00 (грн)
Виконано 2 612 190 026,56 (40,51%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 472 439 940,00 189 349 721,37 40,08
1000 Освіта 2 631 904 708,00 1 032 923 593,52 39,25
2000 Охорона здоров’я 542 609 164,00 318 430 673,44 58,69
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 192 286 739,00 57 214 701,32 29,75
4000 Культура i мистецтво 85 447 741,00 27 852 195,45 32,60
5000 Фiзична культура i спорт 124 594 510,00 43 240 087,98 34,70
6000 Житлово-комунальне господарство 975 723 802,00 454 370 631,29 46,57
7000 Економічна діяльність 710 536 951,00 212 031 626,94 29,84
8000 Інша діяльність 223 084 466,00 77 848 295,25 34,90
9000 Міжбюджетні трансферти 489 283 400,00 198 928 500,00 40,66
Заплановано 1 858 391 734,76 (грн)
Виконано 299 742 691,07 (16,13%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 9 630 464,06 1 190 117,08 12,36
1000 Освіта 150 246 735,75 37 075 501,73 24,68
2000 Охорона здоров’я 69 601 813,00 12 415 053,91 17,84
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 574 997,92 1 314 136,30 83,44
4000 Культура i мистецтво 4 541 917,06 1 255 257,86 27,64
5000 Фiзична культура i спорт 17 539 021,00 803 303,46 4,58
6000 Житлово-комунальне господарство 32 069 365,97 12 354 176,86 38,52
7000 Економічна діяльність 1 456 706 541,00 226 971 438,25 15,58
8000 Інша діяльність 63 680 853,00 6 363 705,62 9,99
9000 Міжбюджетні трансферти 52 800 026,00 0,00 0,00
Заплановано 8 306 303 155,76 (грн)
Виконано 2 911 932 717,63 (35,06%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 482 070 404,06 190 539 838,45 39,53
1000 Освіта 2 782 151 443,75 1 069 999 095,25 38,46
2000 Охорона здоров’я 612 210 977,00 330 845 727,35 54,04
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 193 861 736,92 58 528 837,62 30,19
4000 Культура i мистецтво 89 989 658,06 29 107 453,31 32,35
5000 Фiзична культура i спорт 142 133 531,00 44 043 391,44 30,99
6000 Житлово-комунальне господарство 1 007 793 167,97 466 724 808,15 46,31
7000 Економічна діяльність 2 167 243 492,00 439 003 065,19 20,26
8000 Інша діяльність 286 765 319,00 84 212 000,87 29,37
9000 Міжбюджетні трансферти 542 083 426,00 198 928 500,00 36,70