Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 481 995 252,00 (грн)
Виконано 4 782 999 229,80 (73,79%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 487 830 482,00 352 403 046,17 72,24
1000 Освіта 2 601 817 588,00 1 888 585 758,80 72,59
2000 Охорона здоров’я 542 352 088,00 449 872 022,64 82,95
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 154 989 312,00 105 630 758,85 68,15
4000 Культура i мистецтво 80 612 308,00 56 660 895,18 70,29
5000 Фiзична культура i спорт 120 317 644,00 85 086 874,38 70,72
6000 Житлово-комунальне господарство 1 044 112 720,00 827 802 416,63 79,28
7000 Економічна діяльність 710 844 844,00 497 257 465,61 69,95
8000 Інша діяльність 249 834 866,00 160 203 691,54 64,12
9000 Міжбюджетні трансферти 489 283 400,00 359 496 300,00 73,47
Заплановано 1 619 462 681,85 (грн)
Виконано 823 732 644,63 (50,86%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 4 521 806,06 3 290 223,96 72,76
1000 Освіта 162 309 868,18 80 360 558,44 49,51
2000 Охорона здоров’я 95 594 144,00 49 555 963,64 51,84
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 664 743,72 4 402 331,46 57,44
4000 Культура i мистецтво 4 907 108,92 2 570 890,12 52,39
5000 Фiзична культура i спорт 17 621 147,00 16 194 690,71 91,90
6000 Житлово-комунальне господарство 38 894 391,97 20 845 622,96 53,60
7000 Економічна діяльність 1 171 437 286,00 625 150 865,53 53,37
8000 Інша діяльність 63 712 160,00 19 009 471,81 29,84
9000 Міжбюджетні трансферти 52 800 026,00 2 352 026,00 4,45
Заплановано 8 101 457 933,85 (грн)
Виконано 5 606 731 874,43 (69,21%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 492 352 288,06 355 693 270,13 72,24
1000 Освіта 2 764 127 456,18 1 968 946 317,24 71,23
2000 Охорона здоров’я 637 946 232,00 499 427 986,28 78,29
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 162 654 055,72 110 033 090,31 67,65
4000 Культура i мистецтво 85 519 416,92 59 231 785,30 69,26
5000 Фiзична культура i спорт 137 938 791,00 101 281 565,09 73,43
6000 Житлово-комунальне господарство 1 083 007 111,97 848 648 039,59 78,36
7000 Економічна діяльність 1 882 282 130,00 1 122 408 331,14 59,63
8000 Інша діяльність 313 547 026,00 179 213 163,35 57,16
9000 Міжбюджетні трансферти 542 083 426,00 361 848 326,00 66,75