Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 439 731 945,00 (грн)
Виконано 3 212 750 491,80 (49,89%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 472 686 688,00 232 140 281,29 49,11
1000 Освіта 2 633 955 664,00 1 376 127 269,50 52,25
2000 Охорона здоров’я 542 194 412,00 342 617 301,02 63,19
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 186 653 310,00 66 486 683,20 35,62
4000 Культура i мистецтво 85 363 015,00 35 690 762,33 41,81
5000 Фiзична культура i спорт 124 723 934,00 55 339 814,65 44,37
6000 Житлово-комунальне господарство 973 149 606,00 514 603 843,64 52,88
7000 Економічна діяльність 708 637 450,00 254 222 796,31 35,87
8000 Інша діяльність 223 084 466,00 96 807 539,86 43,40
9000 Міжбюджетні трансферти 489 283 400,00 238 714 200,00 48,79
Заплановано 1 586 053 472,55 (грн)
Виконано 548 726 089,81 (34,6%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 4 098 727,06 1 512 500,99 36,90
1000 Освіта 151 976 517,35 46 342 129,31 30,49
2000 Охорона здоров’я 70 807 445,00 27 814 538,56 39,28
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 246 547,32 1 924 407,02 85,66
4000 Культура i мистецтво 4 671 538,85 1 773 925,31 37,97
5000 Фiзична культура i спорт 17 539 021,00 15 738 331,43 89,73
6000 Житлово-комунальне господарство 32 669 245,97 13 977 585,29 42,79
7000 Економічна діяльність 1 185 558 051,00 431 215 006,29 36,37
8000 Інша діяльність 63 686 353,00 8 427 665,61 13,23
9000 Міжбюджетні трансферти 52 800 026,00 0,00 0,00
Заплановано 8 025 785 417,55 (грн)
Виконано 3 761 476 581,61 (46,87%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 476 785 415,06 233 652 782,28 49,01
1000 Освіта 2 785 932 181,35 1 422 469 398,81 51,06
2000 Охорона здоров’я 613 001 857,00 370 431 839,58 60,43
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 188 899 857,32 68 411 090,22 36,22
4000 Культура i мистецтво 90 034 553,85 37 464 687,64 41,61
5000 Фiзична культура i спорт 142 262 955,00 71 078 146,08 49,96
6000 Житлово-комунальне господарство 1 005 818 851,97 528 581 428,93 52,55
7000 Економічна діяльність 1 894 195 501,00 685 437 802,60 36,19
8000 Інша діяльність 286 770 819,00 105 235 205,47 36,70
9000 Міжбюджетні трансферти 542 083 426,00 238 714 200,00 44,04