Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 437 072 457,00 (грн)
Виконано 2 030 630 273,76 (31,55%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 472 439 940,00 141 397 389,63 29,93
1000 Освіта 2 621 065 744,00 775 078 979,06 29,57
2000 Охорона здоров’я 542 609 164,00 294 044 255,73 54,19
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 192 286 739,00 44 218 594,31 23,00
4000 Культура i мистецтво 85 447 741,00 21 157 840,58 24,76
5000 Фiзична культура i спорт 124 594 510,00 33 525 500,47 26,91
6000 Житлово-комунальне господарство 975 723 802,00 328 839 552,47 33,70
7000 Економічна діяльність 710 536 951,00 174 578 990,96 24,57
8000 Інша діяльність 223 084 466,00 58 646 370,55 26,29
9000 Міжбюджетні трансферти 489 283 400,00 159 142 800,00 32,53
Заплановано 1 853 526 650,68 (грн)
Виконано 271 700 142,42 (14,66%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 9 630 464,06 1 137 604,38 11,81
1000 Освіта 146 538 308,48 33 343 333,23 22,75
2000 Охорона здоров’я 69 601 813,00 12 357 177,91 17,75
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 165 061,26 904 199,64 77,61
4000 Культура i мистецтво 4 493 003,91 1 149 828,31 25,59
5000 Фiзична культура i спорт 17 514 183,00 654 529,79 3,74
6000 Житлово-комунальне господарство 32 069 365,97 11 371 348,96 35,46
7000 Економічна діяльність 1 456 034 072,00 205 343 159,57 14,10
8000 Інша діяльність 63 680 353,00 5 438 960,63 8,54
9000 Міжбюджетні трансферти 52 800 026,00 0,00 0,00
Заплановано 8 290 599 107,68 (грн)
Виконано 2 302 330 416,18 (27,77%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 482 070 404,06 142 534 994,01 29,57
1000 Освіта 2 767 604 052,48 808 422 312,29 29,21
2000 Охорона здоров’я 612 210 977,00 306 401 433,64 50,05
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 193 451 800,26 45 122 793,95 23,33
4000 Культура i мистецтво 89 940 744,91 22 307 668,89 24,80
5000 Фiзична культура i спорт 142 108 693,00 34 180 030,26 24,05
6000 Житлово-комунальне господарство 1 007 793 167,97 340 210 901,43 33,76
7000 Економічна діяльність 2 166 571 023,00 379 922 150,53 17,54
8000 Інша діяльність 286 764 819,00 64 085 331,18 22,35
9000 Міжбюджетні трансферти 542 083 426,00 159 142 800,00 29,36