Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 352 728 763,00 (грн)
Виконано 4 213 075 061,18 (66,32%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 472 878 592,00 315 198 220,29 66,66
1000 Освіта 2 554 740 333,00 1 669 770 972,15 65,36
2000 Охорона здоров’я 522 376 412,00 430 416 798,93 82,40
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 174 963 977,00 89 333 110,51 51,06
4000 Культура i мистецтво 82 558 337,00 47 298 884,63 57,29
5000 Фiзична культура i спорт 122 564 722,00 74 864 578,86 61,08
6000 Житлово-комунальне господарство 974 790 674,00 719 791 291,40 73,84
7000 Економічна діяльність 708 737 450,00 409 062 473,27 57,72
8000 Інша діяльність 249 834 866,00 138 128 131,14 55,29
9000 Міжбюджетні трансферти 489 283 400,00 319 210 600,00 65,24
Заплановано 1 654 688 788,79 (грн)
Виконано 691 005 888,48 (41,76%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 4 093 630,06 2 872 158,81 70,16
1000 Освіта 156 211 406,52 65 787 107,25 42,11
2000 Охорона здоров’я 95 474 544,00 34 545 240,49 36,18
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 340 372,32 2 007 809,96 27,35
4000 Культура i мистецтво 4 750 024,92 2 503 201,88 52,70
5000 Фiзична культура i спорт 17 539 021,00 16 035 479,74 91,43
6000 Житлово-комунальне господарство 31 893 895,97 17 516 476,56 54,92
7000 Економічна діяльність 1 220 884 118,00 532 270 610,78 43,60
8000 Інша діяльність 63 701 750,00 16 732 803,01 26,27
9000 Міжбюджетні трансферти 52 800 026,00 735 000,00 1,39
Заплановано 8 007 417 551,79 (грн)
Виконано 4 904 080 949,66 (61,24%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 476 972 222,06 318 070 379,10 66,69
1000 Освіта 2 710 951 739,52 1 735 558 079,40 64,02
2000 Охорона здоров’я 617 850 956,00 464 962 039,42 75,25
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 182 304 349,32 91 340 920,47 50,10
4000 Культура i мистецтво 87 308 361,92 49 802 086,51 57,04
5000 Фiзична культура i спорт 140 103 743,00 90 900 058,60 64,88
6000 Житлово-комунальне господарство 1 006 684 569,97 737 307 767,96 73,24
7000 Економічна діяльність 1 929 621 568,00 941 333 084,05 48,78
8000 Інша діяльність 313 536 616,00 154 860 934,15 49,39
9000 Міжбюджетні трансферти 542 083 426,00 319 945 600,00 59,02