Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 737 040 705,00 (грн)
Виконано 4 426 353 338,52 (65,7%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 519 819 684,00 348 374 643,65 67,02
1000 Освіта 3 145 840 892,00 2 100 566 776,66 66,77
2000 Охорона здоров’я 355 028 013,00 276 471 819,90 77,87
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 204 712 457,00 117 452 326,26 57,37
4000 Культура i мистецтво 104 323 611,00 61 029 555,72 58,50
5000 Фiзична культура i спорт 147 849 630,00 97 189 436,47 65,74
6000 Житлово-комунальне господарство 826 787 154,00 431 411 526,97 52,18
7000 Економічна діяльність 638 400 902,00 472 835 033,20 74,07
8000 Інша діяльність 253 224 362,00 160 568 819,69 63,41
9000 Міжбюджетні трансферти 541 054 000,00 360 453 400,00 66,62
Заплановано 1 458 957 857,49 (грн)
Виконано 643 418 086,53 (44,1%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 3 729 345,75 2 368 223,07 63,50
1000 Освіта 135 270 254,90 82 605 090,93 61,07
2000 Охорона здоров’я 71 957 052,00 63 240 265,26 87,89
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 715 107,44 3 615 048,08 97,31
4000 Культура i мистецтво 7 744 380,28 2 515 952,75 32,49
5000 Фiзична культура i спорт 7 916 873,00 4 550 378,84 57,48
6000 Житлово-комунальне господарство 47 277 874,12 13 091 593,11 27,69
7000 Економічна діяльність 1 142 022 740,00 456 733 785,47 39,99
8000 Інша діяльність 37 949 420,00 14 062 939,02 37,06
9000 Міжбюджетні трансферти 1 374 810,00 634 810,00 46,17
Заплановано 8 195 998 562,49 (грн)
Виконано 5 069 771 425,05 (61,86%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 523 549 029,75 350 742 866,72 66,99
1000 Освіта 3 281 111 146,90 2 183 171 867,59 66,54
2000 Охорона здоров’я 426 985 065,00 339 712 085,16 79,56
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 208 427 564,44 121 067 374,34 58,09
4000 Культура i мистецтво 112 067 991,28 63 545 508,47 56,70
5000 Фiзична культура i спорт 155 766 503,00 101 739 815,31 65,32
6000 Житлово-комунальне господарство 874 065 028,12 444 503 120,08 50,85
7000 Економічна діяльність 1 780 423 642,00 929 568 818,67 52,21
8000 Інша діяльність 291 173 782,00 174 631 758,71 59,98
9000 Міжбюджетні трансферти 542 428 810,00 361 088 210,00 66,57