Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 660 547 412,00 (грн)
Виконано 1 593 113 075,90 (23,92%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 518 706 785,00 117 594 621,42 22,67
1000 Освіта 3 085 671 813,00 776 177 128,66 25,15
2000 Охорона здоров’я 340 637 183,00 111 335 672,65 32,68
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 219 400 078,00 37 317 891,43 17,01
4000 Культура i мистецтво 103 863 317,00 20 548 769,76 19,78
5000 Фiзична культура i спорт 147 694 690,00 34 527 728,98 23,38
6000 Житлово-комунальне господарство 821 396 784,00 161 376 026,63 19,65
7000 Економічна діяльність 631 848 383,00 155 073 264,95 24,54
8000 Інша діяльність 253 124 379,00 44 933 571,42 17,75
9000 Міжбюджетні трансферти 538 204 000,00 134 228 400,00 24,94
Заплановано 1 352 335 138,96 (грн)
Виконано 187 501 317,35 (13,87%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 3 122 173,00 1 431 717,53 45,86
1000 Освіта 115 773 339,19 30 100 278,26 26,00
2000 Охорона здоров’я 70 756 252,00 7 646 653,65 10,81
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 369 936,81 30 239,43 8,17
4000 Культура i мистецтво 7 542 562,96 505 060,20 6,70
5000 Фiзична культура i спорт 7 708 897,00 370 209,89 4,80
6000 Житлово-комунальне господарство 45 782 378,00 6 213 353,56 13,57
7000 Економічна діяльність 1 071 897 113,00 139 956 203,01 13,06
8000 Інша діяльність 29 115 677,00 1 247 601,82 4,28
9000 Міжбюджетні трансферти 266 810,00 0,00 0,00
Заплановано 8 012 882 550,96 (грн)
Виконано 1 780 614 393,25 (22,22%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 521 828 958,00 119 026 338,95 22,81
1000 Освіта 3 201 445 152,19 806 277 406,92 25,18
2000 Охорона здоров’я 411 393 435,00 118 982 326,30 28,92
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 219 770 014,81 37 348 130,86 16,99
4000 Культура i мистецтво 111 405 879,96 21 053 829,96 18,90
5000 Фiзична культура i спорт 155 403 587,00 34 897 938,87 22,46
6000 Житлово-комунальне господарство 867 179 162,00 167 589 380,19 19,33
7000 Економічна діяльність 1 703 745 496,00 295 029 467,96 17,32
8000 Інша діяльність 282 240 056,00 46 181 173,24 16,36
9000 Міжбюджетні трансферти 538 470 810,00 134 228 400,00 24,93