Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 717 061 376,00 (грн)
Виконано 2 818 812 918,09 (41,96%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 519 819 684,00 212 137 802,04 40,81
1000 Освіта 3 128 848 397,00 1 372 952 809,68 43,88
2000 Охорона здоров’я 346 434 913,00 188 523 734,38 54,42
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 210 600 323,00 67 139 646,39 31,88
4000 Культура i мистецтво 104 282 611,00 37 455 898,78 35,92
5000 Фiзична культура i спорт 147 769 630,00 61 315 494,46 41,49
6000 Житлово-комунальне господарство 826 626 554,00 284 369 470,06 34,40
7000 Економічна діяльність 638 400 902,00 282 102 782,71 44,19
8000 Інша діяльність 253 224 362,00 88 440 279,59 34,93
9000 Міжбюджетні трансферти 541 054 000,00 224 375 000,00 41,47
Заплановано 1 414 060 338,68 (грн)
Виконано 365 397 594,41 (25,84%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 3 602 513,75 1 653 920,32 45,91
1000 Освіта 123 062 071,03 52 220 055,06 42,43
2000 Охорона здоров’я 71 468 852,00 36 279 097,69 50,76
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 420 964,92 110 082,99 26,15
4000 Культура i мистецтво 7 648 953,98 672 429,18 8,79
5000 Фiзична культура i спорт 7 778 697,00 736 350,85 9,47
6000 Житлово-комунальне господарство 45 847 234,00 8 029 637,14 17,51
7000 Економічна діяльність 1 114 914 700,00 257 999 552,68 23,14
8000 Інша діяльність 37 941 542,00 7 626 468,50 20,10
9000 Міжбюджетні трансферти 1 374 810,00 70 000,00 5,09
Заплановано 8 131 121 714,68 (грн)
Виконано 3 184 210 512,50 (39,16%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 523 422 197,75 213 791 722,36 40,84
1000 Освіта 3 251 910 468,03 1 425 172 864,74 43,83
2000 Охорона здоров’я 417 903 765,00 224 802 832,07 53,79
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 211 021 287,92 67 249 729,38 31,87
4000 Культура i мистецтво 111 931 564,98 38 128 327,96 34,06
5000 Фiзична культура i спорт 155 548 327,00 62 051 845,31 39,89
6000 Житлово-комунальне господарство 872 473 788,00 292 399 107,20 33,51
7000 Економічна діяльність 1 753 315 602,00 540 102 335,39 30,80
8000 Інша діяльність 291 165 904,00 96 066 748,09 32,99
9000 Міжбюджетні трансферти 542 428 810,00 224 445 000,00 41,38