Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 713 558 207,00 (грн)
Виконано 3 549 697 450,27 (52,87%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 519 819 684,00 260 225 220,21 50,06
1000 Освіта 3 130 757 394,00 1 811 396 986,25 57,86
2000 Охорона здоров’я 346 629 013,00 217 479 704,78 62,74
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 204 712 457,00 80 738 019,29 39,44
4000 Культура i мистецтво 104 323 611,00 46 048 505,52 44,14
5000 Фiзична культура i спорт 147 849 630,00 76 192 155,90 51,53
6000 Житлово-комунальне господарство 826 787 154,00 325 948 106,61 39,42
7000 Економічна діяльність 638 400 902,00 351 137 990,27 55,00
8000 Інша діяльність 253 224 362,00 109 562 961,44 43,27
9000 Міжбюджетні трансферти 541 054 000,00 270 967 800,00 50,08
Заплановано 1 424 764 246,21 (грн)
Виконано 455 581 780,97 (31,98%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 3 721 019,75 1 926 733,24 51,78
1000 Освіта 130 379 502,26 67 441 998,06 51,73
2000 Охорона здоров’я 71 600 852,00 45 079 155,15 62,96
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 426 816,92 218 821,81 51,27
4000 Культура i мистецтво 7 709 839,28 770 207,34 9,99
5000 Фiзична культура i спорт 7 916 873,00 1 148 480,95 14,51
6000 Житлово-комунальне господарство 46 607 234,00 10 418 146,72 22,35
7000 Економічна діяльність 1 117 084 079,00 318 315 190,87 28,50
8000 Інша діяльність 37 943 220,00 9 785 046,83 25,79
9000 Міжбюджетні трансферти 1 374 810,00 478 000,00 34,77
Заплановано 8 138 322 453,21 (грн)
Виконано 4 005 279 231,24 (49,22%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 523 540 703,75 262 151 953,45 50,07
1000 Освіта 3 261 136 896,26 1 878 838 984,31 57,61
2000 Охорона здоров’я 418 229 865,00 262 558 859,93 62,78
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 205 139 273,92 80 956 841,10 39,46
4000 Культура i мистецтво 112 033 450,28 46 818 712,86 41,79
5000 Фiзична культура i спорт 155 766 503,00 77 340 636,85 49,65
6000 Житлово-комунальне господарство 873 394 388,00 336 366 253,33 38,51
7000 Економічна діяльність 1 755 484 981,00 669 453 181,14 38,13
8000 Інша діяльність 291 167 582,00 119 348 008,27 40,99
9000 Міжбюджетні трансферти 542 428 810,00 271 445 800,00 50,04