Міський бюджет:

Видатки за економічною класифікацією

Заплановано 6 481 995 252,00 (грн)
Виконано 4 782 999 229,80 (73,79%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 6 481 995 252,00 4 782 999 229,80 73,79
Заплановано 1 619 462 681,85 (грн)
Виконано 823 732 644,63 (50,86%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 149 305 186,56 70 660 082,98 47,33
3000 Капітальні видатки 1 470 157 495,29 753 072 561,65 51,22
Заплановано 8 101 457 933,85 (грн)
Виконано 5 606 731 874,43 (69,21%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 6 631 300 438,56 4 853 659 312,78 73,19
3000 Капітальні видатки 1 470 157 495,29 753 072 561,65 51,22