Міський бюджет:

Доходи

Заплановано 8 391 305 794,49 (грн)
Виконано 8 302 191 454,22 (98,94%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 5 629 589 800,00 5 636 490 885,29 100,12
20000000 Неподаткові надходження 84 374 200,00 85 720 520,99 101,60
30000000 Доходи від операцій з капіталом 36 000,00 36 537,15 101,49
40000000 Офіційні трансферти 2 677 305 794,49 2 579 943 510,79 96,36
Заплановано 229 853 571,00 (грн)
Виконано 254 714 711,07 (110,82%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 24 600 000,00 24 721 246,97 100,49
20000000 Неподаткові надходження 149 306 472,00 194 883 477,70 130,53
30000000 Доходи від операцій з капіталом 20 150 000,00 21 376 367,05 106,09
40000000 Офіційні трансферти 35 652 099,00 13 469 700,11 37,78
50000000 Цільові фонди 145 000,00 263 919,24 182,01
Заплановано 8 621 159 365,49 (грн)
Виконано 8 556 906 165,29 (99,25%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 5 654 189 800,00 5 661 212 132,26 100,12
20000000 Неподаткові надходження 233 680 672,00 280 603 998,69 120,08
30000000 Доходи від операцій з капіталом 20 186 000,00 21 412 904,20 106,08
40000000 Офіційні трансферти 2 712 957 893,49 2 593 413 210,90 95,59
50000000 Цільові фонди 145 000,00 263 919,24 182,01