Міський бюджет:

Доходи 2018

Заплановано 8 119 392 457,00 (грн)
Виконано 5 636 340 733,61 (69,42%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 4 538 076 000,00 3 154 036 008,86 69,50
20000000 Неподаткові надходження 69 367 000,00 71 176 578,78 102,61
30000000 Доходи від операцій з капіталом 57 000,00 11 483,11 20,15
40000000 Офіційні трансферти 3 511 892 457,00 2 411 116 662,86 68,66
Заплановано 194 918 222,00 (грн)
Виконано 186 392 952,65 (95,63%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 23 800 000,00 18 271 187,92 76,77
20000000 Неподаткові надходження 149 971 288,00 152 709 149,83 101,83
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 000 000,00 10 877 174,51 271,93
40000000 Офіційні трансферти 17 023 284,00 4 497 374,78 26,42
50000000 Цільові фонди 123 650,00 38 065,61 30,78
Заплановано 8 314 310 679,00 (грн)
Виконано 5 822 733 686,26 (70,03%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 4 561 876 000,00 3 172 307 196,78 69,54
20000000 Неподаткові надходження 219 338 288,00 223 885 728,61 102,07
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 057 000,00 10 888 657,62 268,39
40000000 Офіційні трансферти 3 528 915 741,00 2 415 614 037,64 68,45
50000000 Цільові фонди 123 650,00 38 065,61 30,78