Міський бюджет:

Доходи 2018

Заплановано 8 290 740 557,00 (грн)
Виконано 6 898 641 151,20 (83,21%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 4 647 176 000,00 3 980 314 244,68 85,65
20000000 Неподаткові надходження 80 267 000,00 86 620 573,92 107,92
30000000 Доходи від операцій з капіталом 57 000,00 15 621,20 27,41
40000000 Офіційні трансферти 3 563 240 557,00 2 831 690 711,40 79,47
Заплановано 208 411 830,00 (грн)
Виконано 240 404 378,65 (115,35%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 23 800 000,00 18 664 428,62 78,42
20000000 Неподаткові надходження 149 976 288,00 199 146 132,82 132,79
30000000 Доходи від операцій з капіталом 13 995 000,00 13 386 363,72 95,65
40000000 Офіційні трансферти 20 516 892,00 9 153 340,43 44,61
50000000 Цільові фонди 123 650,00 54 113,06 43,76
Заплановано 8 499 152 387,00 (грн)
Виконано 7 139 045 529,85 (84%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 4 670 976 000,00 3 998 978 673,30 85,61
20000000 Неподаткові надходження 230 243 288,00 285 766 706,74 124,12
30000000 Доходи від операцій з капіталом 14 052 000,00 13 401 984,92 95,37
40000000 Офіційні трансферти 3 583 757 449,00 2 840 844 051,83 79,27
50000000 Цільові фонди 123 650,00 54 113,06 43,76