Міський бюджет:

Доходи 2018

Заплановано 8 062 052 017,00 (грн)
Виконано 4 457 508 794,54 (55,29%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 4 538 076 000,00 2 318 612 992,66 51,09
20000000 Неподаткові надходження 69 367 000,00 53 777 507,24 77,53
30000000 Доходи від операцій з капіталом 57 000,00 9 795,28 17,18
40000000 Офіційні трансферти 3 454 552 017,00 2 085 108 499,36 60,36
Заплановано 194 918 222,00 (грн)
Виконано 146 478 777,00 (75,15%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 23 800 000,00 12 224 046,32 51,36
20000000 Неподаткові надходження 149 971 288,00 123 575 152,68 82,40
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 000 000,00 8 957 145,55 223,93
40000000 Офіційні трансферти 17 023 284,00 1 696 421,76 9,97
50000000 Цільові фонди 123 650,00 26 010,69 21,04
Заплановано 8 256 970 239,00 (грн)
Виконано 4 603 987 571,54 (55,76%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 4 561 876 000,00 2 330 837 038,98 51,09
20000000 Неподаткові надходження 219 338 288,00 177 352 659,92 80,86
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 057 000,00 8 966 940,83 221,02
40000000 Офіційні трансферти 3 471 575 301,00 2 086 804 921,12 60,11
50000000 Цільові фонди 123 650,00 26 010,69 21,04