Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018

Заплановано 7 375 017 560,00 (грн)
Виконано 4 941 609 434,83 (67%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 331 281 220,00 225 819 912,78 68,17
1000 Освіта 2 173 750 583,00 1 428 600 289,99 65,72
2000 Охорона здоров’я 1 122 513 729,00 793 696 329,27 70,71
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 253 735 445,00 1 590 957 243,61 70,59
4000 Культура i мистецтво 68 984 449,00 44 258 908,51 64,16
5000 Фiзична культура i спорт 88 440 393,00 58 008 992,02 65,59
6000 Житлово-комунальне господарство 513 099 646,00 353 820 086,81 68,96
7000 Економічна діяльність 426 390 259,00 191 894 756,35 45,00
8000 Інша діяльність 43 461 542,00 18 303 818,49 42,11
9000 Міжбюджетні трансферти 353 360 294,00 236 249 097,00 66,86
Заплановано 1 857 599 089,40 (грн)
Виконано 786 746 221,84 (42,35%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 12 415 591,00 5 346 356,89 43,06
1000 Освіта 174 302 062,76 82 927 714,44 47,58
2000 Охорона здоров’я 151 188 759,80 78 785 638,52 52,11
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 707 278,01 5 882 243,64 87,70
4000 Культура i мистецтво 8 163 189,89 3 396 260,81 41,60
5000 Фiзична культура i спорт 9 989 765,94 2 791 334,79 27,94
6000 Житлово-комунальне господарство 468 137 259,00 189 327 094,35 40,44
7000 Економічна діяльність 986 656 848,00 402 761 472,14 40,82
8000 Інша діяльність 30 450 565,00 5 940 336,26 19,51
9000 Міжбюджетні трансферти 9 587 770,00 9 587 770,00 100,00
Заплановано 9 232 616 649,40 (грн)
Виконано 5 728 355 656,67 (62,04%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 343 696 811,00 231 166 269,67 67,26
1000 Освіта 2 348 052 645,76 1 511 528 004,43 64,37
2000 Охорона здоров’я 1 273 702 488,80 872 481 967,79 68,50
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 260 442 723,01 1 596 839 487,25 70,64
4000 Культура i мистецтво 77 147 638,89 47 655 169,32 61,77
5000 Фiзична культура i спорт 98 430 158,94 60 800 326,81 61,77
6000 Житлово-комунальне господарство 981 236 905,00 543 147 181,16 55,35
7000 Економічна діяльність 1 413 047 107,00 594 656 228,49 42,08
8000 Інша діяльність 73 912 107,00 24 244 154,75 32,80
9000 Міжбюджетні трансферти 362 948 064,00 245 836 867,00 67,73