Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018

Заплановано 7 615 714 644,00 (грн)
Виконано 5 550 405 026,87 (72,88%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 330 776 712,00 253 413 823,81 76,61
1000 Освіта 2 175 043 919,00 1 597 090 724,81 73,43
2000 Охорона здоров’я 1 148 449 715,00 887 539 764,29 77,28
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 250 353 137,00 1 676 651 151,33 74,51
4000 Культура i мистецтво 69 100 925,00 49 368 614,21 71,44
5000 Фiзична культура i спорт 89 328 607,00 65 555 977,41 73,39
6000 Житлово-комунальне господарство 678 178 184,00 453 354 668,91 66,85
7000 Економічна діяльність 477 660 469,00 280 116 466,54 58,64
8000 Інша діяльність 43 462 682,00 21 786 941,56 50,13
9000 Міжбюджетні трансферти 353 360 294,00 265 526 894,00 75,14
Заплановано 2 037 990 218,15 (грн)
Виконано 959 911 229,51 (47,1%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 13 368 705,00 5 456 132,43 40,81
1000 Освіта 183 295 132,36 103 512 918,84 56,47
2000 Охорона здоров’я 158 151 130,76 99 751 650,51 63,07
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 109 723,23 6 113 580,45 85,99
4000 Культура i мистецтво 8 351 329,07 4 102 824,84 49,13
5000 Фiзична культура i спорт 9 972 127,73 3 016 535,43 30,25
6000 Житлово-комунальне господарство 496 101 005,00 221 114 650,87 44,57
7000 Економічна діяльність 1 121 602 305,00 500 941 535,33 44,66
8000 Інша діяльність 30 450 990,00 6 510 810,81 21,38
9000 Міжбюджетні трансферти 9 587 770,00 9 390 590,00 97,94
Заплановано 9 653 704 862,15 (грн)
Виконано 6 510 316 256,38 (67,44%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 344 145 417,00 258 869 956,24 75,22
1000 Освіта 2 358 339 051,36 1 700 603 643,65 72,11
2000 Охорона здоров’я 1 306 600 845,76 987 291 414,80 75,56
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 257 462 860,23 1 682 764 731,78 74,54
4000 Культура i мистецтво 77 452 254,07 53 471 439,05 69,04
5000 Фiзична культура i спорт 99 300 734,73 68 572 512,84 69,06
6000 Житлово-комунальне господарство 1 174 279 189,00 674 469 319,78 57,44
7000 Економічна діяльність 1 599 262 774,00 781 058 001,87 48,84
8000 Інша діяльність 73 913 672,00 28 297 752,37 38,28
9000 Міжбюджетні трансферти 362 948 064,00 274 917 484,00 75,75