Міський бюджет:

Доходи 2018

Заплановано 8 365 061 241,00 (грн)
Виконано 2 745 428 669,36 (32,82%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 5 436 273 000,00 1 803 866 599,00 33,18
20000000 Неподаткові надходження 63 695 000,00 27 334 756,31 42,92
30000000 Доходи від операцій з капіталом 32 000,00 -9 229,61 -28,84
40000000 Офіційні трансферти 2 865 061 241,00 914 236 543,66 31,91
Заплановано 207 024 150,00 (грн)
Виконано 101 097 953,06 (48,83%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 23 600 000,00 6 892 363,48 29,20
20000000 Неподаткові надходження 151 054 972,00 82 837 061,68 54,84
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 520 000,00 11 293 180,76 249,85
40000000 Офіційні трансферти 27 704 178,00 0,00 0,00
50000000 Цільові фонди 145 000,00 75 347,14 51,96
Заплановано 8 572 085 391,00 (грн)
Виконано 2 846 526 622,42 (33,21%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 5 459 873 000,00 1 810 758 962,48 33,16
20000000 Неподаткові надходження 214 749 972,00 110 171 817,99 51,30
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4 552 000,00 11 283 951,15 247,89
40000000 Офіційні трансферти 2 892 765 419,00 914 236 543,66 31,60
50000000 Цільові фонди 145 000,00 75 347,14 51,96