Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018

Заплановано 7 301 324 110,00 (грн)
Виконано 3 872 999 495,65 (53,05%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 417 119 740,00 204 425 954,36 49,01
1000 Освіта 2 365 139 400,00 1 341 362 470,66 56,71
2000 Охорона здоров’я 1 041 167 088,00 540 147 231,19 51,88
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 285 533 257,00 690 203 001,16 53,69
4000 Культура i мистецтво 78 097 167,00 36 625 398,38 46,90
5000 Фiзична культура i спорт 100 100 350,00 51 605 804,12 51,55
6000 Житлово-комунальне господарство 857 693 455,00 496 885 732,85 57,93
7000 Економічна діяльність 659 533 563,00 272 678 194,82 41,34
8000 Інша діяльність 118 720 939,00 48 495 557,11 40,85
9000 Міжбюджетні трансферти 378 219 151,00 190 570 151,00 50,39
Заплановано 1 819 975 219,45 (грн)
Виконано 368 950 589,40 (20,27%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 16 339 550,30 4 000 222,02 24,48
1000 Освіта 245 151 637,51 83 671 815,85 34,13
2000 Охорона здоров’я 120 636 811,38 33 956 312,81 28,15
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 253 233,93 1 605 476,22 71,25
4000 Культура i мистецтво 10 267 617,31 5 404 353,68 52,63
5000 Фiзична культура i спорт 7 581 284,02 6 182 017,85 81,54
6000 Житлово-комунальне господарство 302 194 908,00 55 813 436,15 18,47
7000 Економічна діяльність 1 074 753 109,00 174 636 098,47 16,25
8000 Інша діяльність 39 861 068,00 2 744 856,35 6,89
9000 Міжбюджетні трансферти 936 000,00 936 000,00 100,00
Заплановано 9 121 299 329,45 (грн)
Виконано 4 241 950 085,05 (46,51%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 433 459 290,30 208 426 176,38 48,08
1000 Освіта 2 610 291 037,51 1 425 034 286,51 54,59
2000 Охорона здоров’я 1 161 803 899,38 574 103 544,00 49,41
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 287 786 490,93 691 808 477,38 53,72
4000 Культура i мистецтво 88 364 784,31 42 029 752,06 47,56
5000 Фiзична культура i спорт 107 681 634,02 57 787 821,97 53,67
6000 Житлово-комунальне господарство 1 159 888 363,00 552 699 169,00 47,65
7000 Економічна діяльність 1 734 286 672,00 447 314 293,29 25,79
8000 Інша діяльність 158 582 007,00 51 240 413,46 32,31
9000 Міжбюджетні трансферти 379 155 151,00 191 506 151,00 50,51