Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2019

Заплановано 7 450 209 399,00 (грн)
Виконано 5 510 014 505,50 (73,96%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 418 269 657,00 310 963 845,79 74,35
1000 Освіта 2 384 502 596,00 1 742 904 311,28 73,09
2000 Охорона здоров’я 1 053 547 318,00 806 075 293,87 76,51
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 266 164 693,00 930 921 947,82 73,52
4000 Культура i мистецтво 77 913 929,00 52 209 940,24 67,01
5000 Фiзична культура i спорт 101 015 416,00 71 965 767,53 71,24
6000 Житлово-комунальне господарство 938 463 814,00 772 417 973,04 82,31
7000 Економічна діяльність 691 631 846,00 461 527 958,91 66,73
8000 Інша діяльність 140 520 939,00 76 672 839,64 54,56
9000 Міжбюджетні трансферти 378 179 191,00 284 354 627,38 75,19
Заплановано 1 938 215 335,22 (грн)
Виконано 789 160 419,21 (40,72%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 18 720 062,38 10 709 215,12 57,21
1000 Освіта 260 342 269,38 137 938 356,16 52,98
2000 Охорона здоров’я 124 385 251,38 63 289 105,57 50,88
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 491 601,45 6 514 618,49 86,96
4000 Культура i мистецтво 12 122 602,61 6 302 246,42 51,99
5000 Фiзична культура i спорт 7 861 549,02 6 829 751,41 86,88
6000 Житлово-комунальне господарство 350 657 272,00 121 822 390,54 34,74
7000 Економічна діяльність 1 111 735 531,00 423 376 797,58 38,08
8000 Інша діяльність 40 526 813,00 11 445 437,92 28,24
9000 Міжбюджетні трансферти 4 372 383,00 932 500,00 21,33
Заплановано 9 388 424 734,22 (грн)
Виконано 6 299 174 924,71 (67,1%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 436 989 719,38 321 673 060,91 73,61
1000 Освіта 2 644 844 865,38 1 880 842 667,44 71,11
2000 Охорона здоров’я 1 177 932 569,38 869 364 399,44 73,80
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 273 656 294,45 937 436 566,31 73,60
4000 Культура i мистецтво 90 036 531,61 58 512 186,66 64,99
5000 Фiзична культура i спорт 108 876 965,02 78 795 518,94 72,37
6000 Житлово-комунальне господарство 1 289 121 086,00 894 240 363,58 69,37
7000 Економічна діяльність 1 803 367 377,00 884 904 756,49 49,07
8000 Інша діяльність 181 047 752,00 88 118 277,56 48,67
9000 Міжбюджетні трансферти 382 551 574,00 285 287 127,38 74,57