Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2019

Заплановано 7 378 656 704,00 (грн)
Виконано 4 395 758 411,30 (59,57%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 417 434 226,00 243 446 425,34 58,32
1000 Освіта 2 374 663 473,00 1 427 934 790,60 60,13
2000 Охорона здоров’я 1 051 603 814,00 630 556 822,58 59,96
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 270 930 472,00 769 791 647,41 60,57
4000 Культура i мистецтво 79 168 367,00 42 869 073,54 54,15
5000 Фiзична культура i спорт 100 316 605,00 58 398 286,20 58,21
6000 Житлово-комунальне господарство 885 967 811,00 593 516 250,42 66,99
7000 Економічна діяльність 679 831 846,00 349 642 017,87 51,43
8000 Інша діяльність 140 520 939,00 57 758 046,34 41,10
9000 Міжбюджетні трансферти 378 219 151,00 221 845 051,00 58,66
Заплановано 1 868 039 546,36 (грн)
Виконано 543 125 429,80 (29,07%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 19 211 350,30 4 768 875,48 24,82
1000 Освіта 247 582 177,71 99 677 340,26 40,26
2000 Охорона здоров’я 119 046 956,38 37 852 554,78 31,80
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 289 894,94 1 808 905,41 24,81
4000 Культура i мистецтво 10 637 232,01 5 690 741,40 53,50
5000 Фiзична культура i спорт 7 707 097,02 6 524 406,36 84,65
6000 Житлово-комунальне господарство 345 435 276,00 88 307 377,46 25,56
7000 Економічна діяльність 1 070 149 492,00 292 499 827,32 27,33
8000 Інша діяльність 40 044 070,00 5 062 901,33 12,64
9000 Міжбюджетні трансферти 936 000,00 932 500,00 99,63
Заплановано 9 246 696 250,36 (грн)
Виконано 4 938 883 841,10 (53,41%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 436 645 576,30 248 215 300,82 56,85
1000 Освіта 2 622 245 650,71 1 527 612 130,86 58,26
2000 Охорона здоров’я 1 170 650 770,38 668 409 377,36 57,10
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 278 220 366,94 771 600 552,82 60,37
4000 Культура i мистецтво 89 805 599,01 48 559 814,94 54,07
5000 Фiзична культура i спорт 108 023 702,02 64 922 692,56 60,10
6000 Житлово-комунальне господарство 1 231 403 087,00 681 823 627,88 55,37
7000 Економічна діяльність 1 749 981 338,00 642 141 845,19 36,69
8000 Інша діяльність 180 565 009,00 62 820 947,67 34,79
9000 Міжбюджетні трансферти 379 155 151,00 222 777 551,00 58,76