Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2020

Заплановано 6 277 929 918,00 (грн)
Виконано 481 276 925,44 (7,67%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 471 961 672,00 31 179 809,25 6,61
1000 Освіта 2 571 165 507,00 189 880 667,96 7,39
2000 Охорона здоров’я 424 230 535,00 75 189 082,53 17,72
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 216 189 901,00 7 834 208,12 3,62
4000 Культура i мистецтво 85 878 141,00 4 685 465,77 5,46
5000 Фiзична культура i спорт 124 231 333,00 7 780 821,73 6,26
6000 Житлово-комунальне господарство 969 140 987,00 85 287 230,78 8,80
7000 Економічна діяльність 714 618 976,00 37 134 723,27 5,20
8000 Інша діяльність 223 084 466,00 2 519 216,03 1,13
9000 Міжбюджетні трансферти 477 428 400,00 39 785 700,00 8,33
Заплановано 1 668 515 101,35 (грн)
Виконано 56 192 260,57 (3,37%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 14 449 118,00 1 467 874,76 10,16
1000 Освіта 142 843 185,94 6 173 371,73 4,32
2000 Охорона здоров’я 35 996 115,00 0,00 0,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 709 937,00 16 588,40 2,34
4000 Культура i мистецтво 11 972 752,41 310 327,18 2,59
5000 Фiзична культура i спорт 3 693 581,00 104 248,74 2,82
6000 Житлово-комунальне господарство 284 142 247,00 12 905 144,73 4,54
7000 Економічна діяльність 1 114 860 295,00 35 195 134,47 3,16
8000 Інша діяльність 59 847 870,00 19 570,56 0,03
Заплановано 7 946 445 019,35 (грн)
Виконано 537 469 186,01 (6,76%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 486 410 790,00 32 647 684,01 6,71
1000 Освіта 2 714 008 692,94 196 054 039,69 7,22
2000 Охорона здоров’я 460 226 650,00 75 189 082,53 16,34
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 216 899 838,00 7 850 796,52 3,62
4000 Культура i мистецтво 97 850 893,41 4 995 792,95 5,11
5000 Фiзична культура i спорт 127 924 914,00 7 885 070,47 6,16
6000 Житлово-комунальне господарство 1 253 283 234,00 98 192 375,51 7,83
7000 Економічна діяльність 1 829 479 271,00 72 329 857,74 3,95
8000 Інша діяльність 282 932 336,00 2 538 786,59 0,90
9000 Міжбюджетні трансферти 477 428 400,00 39 785 700,00 8,33